Cơ quan ban hành
Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 207/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ket-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-6-thang-dau-nam-2021.pdf