Cơ quan ban hành
Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 241/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Đào Nguyên Phong
Tài liệu đính kèm ket-quathuc-hien-kyluat-kycuong-hanh-chinh-va-van-hoa-cong-vu6-thang-dau-nam-phuong-huong-nhiem-vu6-thang-cuoi-nam-2021.pdf